Koningshof

De “Stichting Koningshof” (statuten) is een project gestart in Beetsterzwaag om mogelijk te maken mensen gezamenlijk zelfstandig te laten wonen.
Gekozen is voor de naam “Koningshof” omdat Beetsterzwaag nauw verbonden is met het beekdal Koningsdiep.

Op latere leeftijd, bij gewijzigde levensomstandigheden, ontstaat er vaak de behoefte aan een aangepaste woonvoorziening.
Het huis wordt in veel gevallen te groot en daardoor te bewerkelijk.
Met het project wordt ingespeeld op deze behoefte. Een bijkomende, niet onbelangrijke, factor is dat het de leefbaarheid in het dorp kan vergroten. De vrijkomende (gezins-)woningen komen beschikbaar voor jongeren.
Het project richt zich met vooral op mensen van 55 jaar en ouder.

Van belangstellenden wordt verwacht dat men zo nodig bereid is om elkaar de helpende hand toe te steken. Dit vanuit een vorm van burenplicht.