Locaties

Waar:
de mogelijkheden om woonvoorzieningen in Beetsterzwaag te kunnen bouwen zijn beperkt door onze mooie omgeving. Hierop  moeten  we ook zuinig  zijn. Een verdere uitbreiding van Beetsterzwaag behoort dus niet tot de mogelijkheden

Het invullen van bestaande en de toekomstige leegkomende plekken in Beetsterzwaag is dan ook  de enige mogelijkheid om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Met o.a. de bouw van de nieuwe Brede school in Beetsterzwaag komen mogelijk 2 terreinen vrij t.w.:

Het zogenaamde inbreiden in de bestaande bestemmingsplannen biedt ruimte voor het bouwen van extra woningen.