Wie zijn wij

Wij zijn inwoners uit Beetsterzwaag, gemeente Opsterland, die zien dat ons dorp sterk vergrijst. Dit heeft consequenties voor de leefbaarheid van het dorp, voor het aantal  leerlingen voor de scholen en sportverenigingen en het vormt een bedreiging voor de middenstand.  Het gemeentebestuur speelt naar onze mening te weinig op deze ontwikkelingen in. Wij zien mogelijkheden door het inspelen op de behoefte aan passende woonvoorzieningen voor jongeren en ouderen

Met het vrijkomen van terreinen door het samengaan van twee scholen voor basisonderwijs (De Trime en De Paedwizer) bestaat er een mogelijkheid om  de wensen van de toekomstige ouderen in Beetsterzwaag te realiseren. Het bouwen voor ouderen uit Beetsterzwaag biedt door het vrijkomen van gezinswoningen tevens een unieke  kans voor woonruimte voor jongeren.

In de gemeente Opsterland geldt sinds 2018 het credo “modern besturen en kantelen”. De gemeente wil stimuleren dat de initiatieven vanuit de burgerij komen: “de krêft fan de mienskip”.
Wij , de initiatiefnemers van het project , willen graag  deze handschoen oppakken en hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstig leefbaar  Beetsterzwaag