Registratieformulier

Het doel van de stichting Koningshof is tweeledig t.w.:

  • het bieden van woonvoorzieningen voor ouderen vanaf 55 jaar;
  • het bevorderen van doorstroming zodat er meer gezinswoningen vrijkomen in Beetsterzwaag voor jongeren.

Primair komen inwoners van Beetsterzwaag in aanmerking voor het project. Mocht de belangstelling te gering zijn, dan komen vervolgens de inwoners uit de gemeente Opsterland in aanmerking. (daarna ook van elders). Voorwaarde is dat zij een gezinswoning, voor koop of huur, achterlaten.

Hoe te participeren in het project?

Als u als belangstellende geïnteresseerd blijft in het project dan kunt u zich inschrijven via onderstaand formulier. De kosten van de inschrijving bedragen eenmalig 25 euro per huishouding. De bijdrage wordt gebruikt om een deel van de kosten te dekken. Voor de verdere ontwikkeling en bekostiging van de plannen heeft de stichting ook subsidie aangevraagd.

Wat mag u van de stichting verwachten?

De geregistreerden zullen als eersten kennis kunnen nemen van de verkoopbrochures en kunnen zich na kennisname van de definitieve ontwerpen en de daarbij behorende prijsstelling inschrijven voor deelname aan het bouwproject Koningshof. In de verkoopbrochure zal de wijze van toedeling van de woningen zijn opgenomen. Mocht de belangstelling te gering zijn, dan zullen andere inwoners van de gemeente Opsterland en omstreken de gelegenheid krijgen zich in te schrijven.

Tevens zullen de geregistreerden periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van het proces.

U kunt het bedrag van 25 overmaken op rekeningnummer: NL04 INGB 0006 9572 73 t.n.v. Stichting Koningshof

Uw inschrijving wordt geactiveerd zodra uw bijdrage is ontvangen.