Wat willen wij, voor wie en waarom

Beetsterzwaag zal de komende tijd net als vele andere dorpen in Friesland sterk vergrijzen. Het aantal eens- en tweegezinshuishoudens zal sterk toenemen, hetgeen grote gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van het dorp. Velen ouderen zullen  in een te grote gezinswoning blijven wonen, omdat er in Beetsterzwaag een onvoldoende passend alternatief is.

Wij willen graag dat Beetsterzwaag ook de komende decennia een levendig dorp blijft  met goede voorzieningen voor jong en oud , zoals een goede middenstand, goed onderwijs, goede zorg en levensvatbare verenigingen.

Goede woonvoorzieningen niet alleen voor ouderen , maar ook voor jongere generaties. Het bouwen van passende woonvoorzieningen voor ouderen biedt jonge gezinnen die een gezinswoning zoeken en/of die willen doorstromen vanuit een starterswoning volop kansen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het bieden van goede woonvoorzieningen voor  ouderen aanzienlijke besparingen oplevert voor de gemeente op de WMO–uitgaven en de langdurige zorg.

Bij een informatieve bijeenkomst in het Buorskip  (foto invoegen) bleek dat er in het dorp een grote behoefte bestaat aan passende  woonvoorzieningen voor ouderen.  80 huishoudens hebben reeds belangstelling getoond