Nieuws

Eerste Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
maart 2019

Het is al weer enige tijd geleden dat de informatieavond over  wonen voor ouderen in Beetsterzwaag heeft plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend en………………

Tweede Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
november 2019

In onze eerste brief hebben wij u geïnformeerd over onze activiteiten en hebben u toegezegd dat wij u in oktober/november opnieuw zouden…………………………..

Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies

Advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

Samenvatting van het rapport…..

Volledige rapport….

Gemeenten hinderen bouw seniorenwoningen

Diverse gemeenten frustreren de bouw van seniorenwoningen. Zij stellen geen betaalbare grond beschikbaar maar verkopen die aan de hoogste bieder. Ouderen die met elkaar seniorenwoningen willen bouwen, lopen vast in procedures rondom bestemmingsplannen, bouwvergunningen en financiering. Hierdoor neemt het tekort aan seniorenwoningen nog verder toe.

Door de onderstaande link te kopiëren en in uw browser te plakken kunt u het filmpje raadplegen.

https://www.npostart.nl/meldpunt/07-02-2020/POW_04528698

Derde Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
februari 2020
Met deze nieuwsbrief willen wij u niet alleen opnieuw informeren over de stappen welke inmiddels door het bestuur zijn gezet, maar…………..
Vierde Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
maart 2020
Hoewel het bestuur van Stichting Koningshof deze maand de klankbordgroep  had willen uitnodigen voor een bijeenkomst, deel ik u namens het bestuur mee ……….

Het bestuur van “Koningshof” wenst jullie
ondanks de corona toch een paar mooie
Paasdagen toe.

En, blijf gezond!

Vijfde Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
september 2020

U bent voor het laatst door middel van een nieuwsbrief in februari door ons geïnformeerd. Sindsdien zijn we weer een half jaar verder en………..

Zesde Nieuwsbrief van Stichting Koningshof
november 2020
U bent voor het laatst door middel van de 5e nieuwsbrief in september door ons geïnformeerd over de voortgang van he traject.
De voortgang van het proces wordt helaas…………